sample1

 

 

(유)코린스테크

경기도 성남시 분당구 구미동 18번지

시그마II 오피스텔 A동 725호

Tel : 031) 713-0381  

Fax : 031) 713-0384 

E-mail : help@korinstech.com    

웹사이트 :  www.bareiss.co.kr

 

제품카탈록
Total 3
번호 제   목 글쓴이 파일 날짜 조회
3 V-Test II Matrix 최고관리자 07-16 910
2 소프트웨어카탈록 최고관리자 07-16 864
1 바라이스종합카탈록 최고관리자 07-16 990

   상호 : 코린스테크- 재료물성시험기 전문     대표자 : 현교승,  사업자등록번호 : 129-81-77003

   주소 : 경기도 성남시 분당구 구미동 18번지 시그마II 오피스텔 A동 725호

   Tel : 031) 713-0381  Fax : 031) 713-0384  E-mail : help@korinstech.com    

   웹사이트 :  www.korinstech.comwww.bareiss.co.krwww.labthink.co.kr , www.lloyd-instruments.co.kr

   내부홈 - 웹메일 - 캘린더 - 웹문서  바라이스 : 로그인 로그아웃    Copyright (C) (유)코린스테크  All rights reserved.